Drie volwassen lindes langs de Klooienberglaan in Zwolle hebben een nieuw thuis. Door de aankomende dijkversterking konden de bomen niet blijven staan op hun huidige locatie. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verplantte met een hoge kraan de bomen naar hun nieuwe plek, zo’n 250 meter verderop.

Boom wordt met hijskraan opgetild om te kunnen verplaatsen.
Een grote kraan verplaatste de lindes naar hun nieuwe plek.

De drie lindes maken onderdeel uit van een groep van ongeveer 30 bomen langs de Klooienberglaan/Industrieweg. Vanwege de dijkversterking moesten hiervan 17 bomen ruimte maken. Om groen te sparen, onderzochten deskundigen van de onderzoeks- en adviesbureau Bomenwacht Nederland welke bomen geschikt zijn om te verplanten. Daaruit kwamen de drie lindes: ze zijn gezond en sterk genoeg om op een nieuwe plek verder te leven. Na het verplanten, kunnen de lindes nog vele jaren mee. Ze vormen een waardevolle aanvulling op de bestaande bomengroep bij wijkboerderij De Klooienberg.

Stadsdijken Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Hiervoor werkt  Waterschap Drents Overijsselse Delta als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt.