De hoge waterstanden op de Vecht dalen. Deze daling zet de komende dagen verder door. Daarom is er na vandaag geen inzet van vrijwillige dijkwachters meer nodig. Benedenstrooms van de stuw Vechterweerd tot waar de Vecht in het Zwarte water stroomt, blijft de waterstand echter wel extra verhoogd. Waarschijnlijk tot en met zondagnacht. Voor de Vechtdijken ter plaatse blijft dan ook bijzondere aandacht nodig en inspecteert het waterschap de dijken met eigen medewerkers.

De uiterwaarden blijven nog wel een tijdje vol staan. De hoogwaterafvoer van de Vecht daalt van 240.000 liter per seconde eerder deze week naar een afvoer van 210.000 liter vandaag. De gemiddelde afvoer in de winter is ca. 25.000 liter per seconde. De afgelopen week is het water op de Vecht gestegen tot een waterstand die slechts één keer per 10 jaar voorkomt.

Er zijn ruim 100 vrijwilligers in touw geweest om de Vechtdijk te inspecteren tijdens het hoogwater. Zij liepen twee maal per dag over de Vechtdijk om de experts van het waterschap te voorzien van informatie over eventuele afwijkingen op de Vechtdijk. Er is een aantal schades aangetroffen waar direct maatregelen voor zijn getroffen. Daarbij deden onze dijken wat ze moeten doen bij hoogwater: het water tegen houden.

Foto vervangend dijkgraaf Hans Pereboom

“De afgelopen week hebben we te maken gehad met drie stormen op rij en met veel neerslag in korte tijd waardoor we als waterschap met verschillende uitdagingen te maken kregen. Ik ben blij met onze professionele organisatie en trots op al onze collega’s en vrijwilligers die de afgelopen dagen en nachten volop in touw zijn geweest om de hoogwatersituatie te beheersen” zegt vervangend dijkgraaf Hans Pereboom.”

Meer informatie