• Water op het schoolplein

    Hoe veilig is de omgeving van de school voor overstromingen? En zijn uw leerlingen zich bewust van de risico’s? De lesmodule ‘Water op het schoolplein' is ontwikkeld om leerlingen bewuster te maken van de overstromingsrisico’s.