In opdracht van de provincie Overijssel en WDODelta is aannemer Boskalis in augustus 2023 gestart met het verbreden van het Ettenlandsch kanaal met 25 meter. De werkzaamheden zijn eind december 2023 afgerond. We combineerden in dit project water- én natuurdoelen.

Bij hevige neerslag kan door een breder kanaal meer water naar gemaal A.F. Stroink stromen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat het gemaal in korte tijd steeds vaker veel water uit het gebied Weerribben-Wieden te verwerken krijgt. WDODelta moet de pompcapaciteit dan optimaal in kunnen zetten. Bij droogte kunnen we met het bredere kanaal de peilen in de boezem en omliggende gebieden juist zo hoog mogelijk houden door water aan te voeren uit het IJsselmeer via het Vollenhovermeer. Met hogere peilen kunnen we ook bodemdaling voorkomen.

Ettenlandsch kanaal verbreding vanuit de lucht te zien

Waar?

Het Ettenlandsch kanaal ligt in natuurgebied De Wieden bij Vollenhove en verbindt het Vollenhovermeer met de Beulakerwijde. Het Vollenhovermeer mondt uit in het IJsselmeer.

Natura 2000

De Wieden is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Het Weerribben-Wieden gebied is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Nu en de komende jaren werken we eraan deze gebieden sterker te maken en te herstellen.

Wat is er aan werk verzet?

Vliegende roerdomp gefotografeerd door Vincent van Zalinge
  • Het kanaal is met 25 meter verbreed, voor een betere toe- en afvoer van het water.

  • Er is nieuw gemaal gebouwd. Het gemaal aan de Duinweg was aan vervanging toe en is verplaatst. Het nieuwe gemaal is belangrijk voor de aan- en afvoer van water richting het grote gemaal Stroink. We kunnen zo ook de waterstanden op de agrarische gronden ten zuiden van het Ettenlandsch kanaal blijven beheersen.

  • We hebben nieuwe natuur gecreëerd. Langs het kanaal is een natuurzone aangelegd voor otters en moerasvogels, zoals de roerdomp. Ook is er aansluitend aan het kanaal een 30 meter brede rietzone gemaakt voor de grote karekiet, waardoor een natuurvriendelijke verbinding tussen De Wieden en het Vollenhovermeer ontstaat. Natuurmonumenten is hier de beheerder van.

Impact omgeving

Aannemer Boskalis heeft de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Het grondtransport per as is zoveel mogelijk binnen het werkterrein gehouden. Verreweg het meeste grondtransport ging over het water met een duwboot en beunbak. Om de uitstoot van stikstof zo klein mogelijk te houden heeft Boskalis een elektrische kraan ingezet voor het graafwerk.

Wanneer

Aannemer Boskalis is in augustus 2023 begonnen met de grondwerkzaamheden voor de verbreding van het kanaal. De werkzaamheden zijn voor de jaarwisseling afgerond.

Met wie?

De Provincie Overijssel is opdrachtgever van het project, in samenwerking met Boskalis, Natuurmonumenten, gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland, LTO-Noord en WDODelta.

Meer weten?

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met Ed Maatman, technisch manager projectrealisatie.

Gemaal Stroink WDODelta en Ettenlandsch kanaal vanuit de lucht