De duurzame en innovatieve herbouw en uitbreiding van de installatie voor het verwerken van rioolslib op de rioolwaterzuivering in Echten is een feit. Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat groen gas produceren, warmte uit gezuiverd afvalwater hergebruiken en in een later stadium CO2 afvangen dat bij de productie van groen gas vrijkomt. Het waterschapsbestuur investeert hierin 51,9 miljoen euro.  

Eitje koken

Bij het zuiveren van rioolwater blijft slib als restproduct over. Dit slib wordt vergist tot biogas. Vervolgens wordt dit biogas opgewaardeerd tot groen gas. Dit gas is van aardgaskwaliteit en kan worden  aangesloten op het gasnet. “Door het biogas extra goed te filteren en er groen gas van te maken, kun je simpel gezegd een eitje koken dankzij de poep van je buurman”, zegt dagelijks bestuurslid Marion Wichard met een knipoog. “We verwachten per jaar groen gas te leveren voor het gemiddelde gebruik van zo’n 1.000 huishoudens. De CO2 die bij de productie van dit gas vrijkomt, vangen we af. Daarnaast is warmte nodig voor de grote gistingtanks op de rioolwaterzuivering. Die warmte halen we uit het gezuiverde rioolwater. Hoe duurzaam en circulair wil je het hebben?!”

‘Nieuwe normaal’

Wichard is zich bewust van de forse investering. “Toch gaan we er voor. Het is de meest kostenbewuste keuze en het past uitstekend binnen onze ambities om duurzaamheid en circulair werken meer en meer te verweven in ons werk. Uiteindelijk moet dit het ‘nieuwe normaal’ worden binnen ons waterschap. Dat betekent minder primaire grondstoffen gebruiken, grondstoffen terugwinnen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en energie en warmte winnen uit rioolwater. Hiermee dragen we bij aan het landelijke klimaatakkoord.”

Schop in de grond

De bestaande slibgistingsinstallatie werd begin 2019 uit bedrijf genomen, omdat het onder andere niet meer voldeed aan de eisen die gelden voor veiligheid. Daarnaast speelden betrouwbaarheid en het goed kunnen onderhouden een rol. Het bestuur van WDODelta besloot een nieuwe, gasveilige en duurzame installatie te laten bouwen. Daar is nu definitief groen licht voor gegeven. Naar verwachting gaat de eerste schop medio 2023 de grond in en wordt de installatie in het najaar van 2024 in gebruik genomen.