Dit gemaal in Zwartsluis dateert uit 1973 en pompt in perioden van veel neerslag water vanuit het Meppelerdiep in het Zwarte Water. Hiermee gaat het wateroverlast en overstromingen tegen in het stroomgebied van het Meppelerdiep.

Gemaal Zedemuden

In het gemaal staan 3 pompen met een waaierdiameter van 3,6 meter en een totale pompcapaciteit van 124 m3 per seconde. Dit houdt in dat het gemaal in één minuut 7.440 m3 water kan verpompen: de inhoud van drie Olympische zwembaden. Hiermee is Zedemuden het op een na grootste gemaal van Nederland. Alleen het gemaal IJmuiden heeft een grotere pompcapaciteit.

Belangrijke schakel

Gemaal Zedemuden vormt een belangrijke schakel in het waterbeheer in de stroomgebieden van Meppelerdiep en de Overijsselse Vecht. Een gebied van ruim 92.000 hectare. Nauwe afstemming en samenwerking tussen de betrokken waterbeheerders in dit gebied is en blijft van groot belang. Dergelijke afspraken staan in het Waterakkoord Meppelerdiep - Overijsselse Vecht.

Overdracht gemaal

Op 31 mei 2018 nam het waterschap het gemaal Zedemuden over van Rijkswaterstaat. De overdracht is gebaseerd op het in 2011 gesloten Bestuursakkoord Water tussen de bestuurlijke partners op het gebied van water. Dit om de doelmatigheid in het waterbeheer te vergroten.

Locatie en rondleidingen

Het gemaal Zedemuden ligt aan de Hasselterdijk in Zwartsluis. Als u over deze dijk rijdt, kunt u het gemaal niet missen. Bent u geïnteresseerd in een rondleiding over het gemaal? Bezoek gemaal Zedemuden tijdens een rondleiding.

Rondleiding aanvragen