Het gemaal Wetering in Noordwest Overijssel is gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer. Hiermee is de derde fase gerealiseerd van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’. De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer, gaat in 2020 van start.