Gemaal Wetering uit 1943 is een gemeentelijk monument. Dit gemaal is in 2014 volledig gerenoveerd en heeft een grotere capaciteit gekregen om in de toekomst voldoende water te kunnen verpompen.

Waarom renovatie?

Dit was nodig om de aangelegde waterbergingen in de oostelijke en westelijke polder bij wateroverlast in korte tijd leeg te kunnen pompen. In het gemaal hebben wij twee van de drie pompen vervangen. De derde pomp blijft in het gemaal gehandhaafd als industrieel erfgoed. Tegenover het gemaal hebben wij een nieuwe pompput gemaakt waarin de derde nieuwe visvriendelijke pomp is geïnstalleerd.

Monument

Het uit 1943 daterende gemaal Wetering is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw hebben we hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke uitstraling behouden blijft. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Plaatselijk Nut Wetering e.o(externe link). Hier vindt u onder andere prachtige foto's over de historie van het gemaal Wetering.

Samenwerkende partners

De landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel en de gedeputeerden van “Water” en “Inrichting landelijk gebied” van de provincie Overijssel(externe link) zegden voor dit project hun steun toe. Dat heeft geleid tot Europese subsidie voor deze derde fase. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling(externe link): Europa investeert in zijn platteland.