Het gemaal Nieuw Lutterzijl bemaalt polder De Koekoek met drie vijzels en een gedeelte van de polder Mastenbroek met twee vijzels. 

Functie gemaal

Het gemaal Nieuw Lutterzijl bemaalt polder De Koekoek met drie vijzels en een gedeelte van de polder Mastenbroek met twee vijzels. Het gemaal dateert uit 1978 en voldeed niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een moderne bemalingsinstallatie en was daardoor niet betrouwbaar genoeg. Daarom is het gemaal gerenoveerd.

Capaciteit

De ontwerpcapaciteit van het gemaal is in totaal 515 m3/minuut: 2 vijzels x 145 m3/min (Mastenbroek) en 3 vijzels x 75 m3/min (De Koekoek). Door slijtage waren capaciteit en rendement aanzienlijk teruggelopen: tot ca. 80% voor de 3 vijzels van de Koekoek en ca. 90% voor de 2 vijzels van de Mastenbroek. Polder de Koekoek ligt aanzienlijk lager (ca. 2 m) dan de rest van de omgeving, waardoor er permanent een forse toestroom is van kwelwater en de polder vrijwel continue door minimaal één vijzel wordt bemalen. Wanneer het gemaal zou uitvallen zou de Koekoek dan ook binnen enkele dagen onder water komen te staan.

Energie

WDODelta gaat duurzaam om met energie. Het energiebeleid van het waterschap houdt onder meer maatregelen in om 30% energie te besparen, bereikt in 2020. Het gerenoveerde gemaal Nieuw Lutterzijl levert hier als grootverbruiker een belangrijke bijdrage aan. De renovatie levert naar verwachting in totaal een besparing op van 56.000 kWh per jaar (van 450.000 naar 394.000 kWh per jaar). Deze besparing komt overeen met een gemiddeld jaarverbruik van zo’n 16 huishoudens.