Het gemaal Nieuw Lutterzijl bemaalt polder De Koekoek met drie vijzels en een gedeelte van de polder Mastenbroek met twee vijzels.