Gemaal Giethoorn is gerenoveerd en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Het gemaal is onderdeel van de laatste fase van het gebiedsplan ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’ in de gemeente Steenwijkerland. 

“Met het nieuwe gemaal kan het waterschap beter reageren op de watervraag vanuit landbouw en natuur”, legt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom uit. “In de vier landbouwpolders in Steenwijkerland (de polders Giethoorn, Halfweg, Gelderingen en Wetering-Oost) is de waterhuishouding optimaal afgestemd op flexibel peilbeheer. Dit betekent dat het peil en het afvoeren van water voortdurend wordt aangepast, afhankelijk van de omstandigheden zodat wateroverlast en watertekorten minder een probleem vormen. Dat is beter voor landbouw en natuur. Met het gemaal kan het waterschap weer vijfentwintig jaar vooruit”. 

Visvriendelijke Vijzels

Foto van gemaal Giethoorn, genomen van de oever.

De nieuwe visvriendelijke vijzels (een schroef die het water van laag naar hoog pompt) kunnen 150.000 liter water per minuut vanuit de watergang oppompen naar het naast gelegen kanaal Beukers-Steenwijk. Dat zijn bijna 4 olympische zwembaden vol per uur. In natte perioden kunnen we nu het water sneller oppompen zodat er geen overlast ontstaat. In droge perioden houden we het peil langer hoog, zodat we beter gebruik maken van het water wat al in het gebied aanwezig is. 

Ook is het gemaal vispasseerbaar gemaakt. De vissen zwemmen nu, via een afzonderlijke leiding, om het gemaal heen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. Aannemersbedrijf Macadam BV uit Bakkeveen heeft het project uitgevoerd. 

Kanaaldijk weer open

Het autoverkeer moest de afgelopen periode omrijden omdat de Kanaaldijk vanwege de werkzaamheden was afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Fietsers en landbouwverkeer konden ter plaatse passeren. Inmiddels is de Kanaaldijk weer open voor al het verkeer.

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 360 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Dit project kreeg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.  

Foto van gemaal Giethoorn, genomen van de oever.