Het gemaal Broeken en Maten staat aan de Flevoweg in Kampen. Het gemaal is een weliswaar niet meer inzetbaar maar wel een werkend monument.

Het gemaal vroeger

Het gemaal Broeken en Maten is het langst werkende gemaal van Overijssel. Het begon in 1865 als stoomgemaal en is in 1928 verbouwd naar elektrisch gemaal. Twee stalen schepraden met een diameter van wel zes meter zorgden voor de waterverplaatsing. Op het terrein is ook een Bosman watermolen uit 1950 te bezichtigen, een houten watermolenvijzel en diverse pompen en gereedschappen die nodig waren bij het werken aan een gemaal.

Het gemaal nu

Het gemaal is na de ingebruikname (1928) achtereenvolgens in eigendom en beheer geweest van de gemeente Kampen, het waterschap IJsseldelta en het waterschap Groot Salland. In 1992 is het gemaal buiten gebruik gesteld en is de bemaling overgenomen door het nieuwe gemaal Roggebot. De huidige eigenaren, die het gemaal in 2001 verwierven, hebben de installaties van het gemaal in 2014 weer grotendeels in de oorspronkelijke toestand van 1928 teruggebracht, zij het dat de schepraderen nu geen 18, maar 2 omwentelingen per minuut maken.

Water attractie plek

Het gebouw aan de Flevoweg is te huur voor feestjes, bedrijfsuitjes en meer. Het bestaat uit 3 aparte ruimtes, een keuken en een royaal buitenterrein welke voor diverse activiteiten te gebruiken zijn. Diverse activiteiten worden aangeboden zoals: rondleidingen, demonstratie’s, kanovaren, roeien, workshop’s, exposities en vergaderingen.

Bezoek gemaal Broeken en Maten(externe link)