Het gemaal bemaalt de Bentpolder en de omgeving van Vollenhove, een gebied van ruim 400 hectare. Hierbij wordt ook een deel van de vrije afvoer van de Zuurbeek en de Schaarkampen afgevoerd. De buitendijks gelegen percelen hebben een eigen pompgemaal gekregen en worden losgekoppeld van het nieuwe gemaal.