In het Vechtdal is in 2016 de pilot OMAB  (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar) gestart, met als doel het optimaliseren van het gebruik van maaisel, afkomstig van bermen, watergangen, bergingen en dergelijke, in de landbouw. Uit het maaisel willen we een goede bodemverbeteraar produceren, die de bodemvruchtbaarheid, ziektewerendheid en waterbergend vermogen van de bodem structureel verhoogd, terwijl de uitspoeling wordt beperkt: de zogenaamde Circulaire Organische Economie.