Exoten

Exoten

We zien steeds meer dieren en planten in onze sloten, meren en kanalen die hier van nature niet voorkomen: exoten. Exoten vormen een probleem omdat dat ze andere plantsoort verdringen en erg snel groeien. Daardoor zijn ze een bedreiging voor de biodiversiteit en belemmeren de doorstroming van water als we ze niet bestrijden.

Exoten in het water

Exoten komen in het water terecht door het legen van een aquarium of het opschonen van een vijver, waarbij de restanten in het water zijn gegooid. De planten groeien snel uit tot grote ‘wolken’ in het water en verdringen de waterplanten die er van nature thuishoren. Als er niets aan deze planten wordt gedaan, is dit nadelig voor de biodiversiteit in het water. Daarnaast zorgen deze exoten voor opstuwing van het water, waardoor ze de wateraanvoer en -afvoer flink belemmeren.

Plaagsoorten

We hebben te maken met diverse invasieve plaagsoorten. Zo bedreigt de Waterwaaier (Cabomba) uit Zuid-Amerika de kwetsbare waternatuur van de Weerribben, het ongelijkbladig vederkruid de kwetsbare natuur van de Wieden en groeit de Waterteunisbloem uit Amerika in de Overijsselse Vecht. Daarnaast groeit er op diverse plaatsen (onder andere in het Linthorst Homankanaal) de Grote waternavel uit Noord-Amerika. Op de taluds van de sloten staat op een aantal plaatsen de Japanse Duizendknoop en de Reuzenbereklauw. Met name de Japanse Duizendknoop is een plant, die diep wortelt en uiteindelijk zelfs funderingen van huizen kan vernielen.

Bestrijden

We hebben ervoor gezorgd dat medewerkers die veel buiten werken de uitheemse waterplanten herkennen. Op die manier kan er direct actie worden ondernomen. We verwijderen deze planten regelmatig. En we zijn er scherp op dat we dit zorgvuldig doen, zodat er zo min mogelijk plantdelen in het water achterblijven. Elk restje kan namelijk zorgen voor een nieuwe plant. Meldingen van burgers zijn hierbij ook van harte welkom!

Wat u kunt doen: gooi geen exoot in de sloot

Gooi waterplanten uit uw aquarium niet in de groencontainer en niet in de sloot. Het lijkt misschien zonde om waterplanten in de groencontainer weg te gooien, maar in de sloot kunnen de waterplanten (vaak exoten) een plaag vormen. Omdat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen sloten bijvoorbeeld helemaal dicht groeien. Waterplanten die hier van nature voorkomen komen in verdrukking. Ook vissen komen in het nauw en het is een belemmering voor de aan- en afvoer van water. De bestrijding van exoten is kostbaar. 

Exoten in ons gebied:

  • Ongelijkbladig vederkruid
  • Grote waternavel
  • Waterwaaier/Cabomba
  • Watercrassula
  • Japanse duizendknoop
  • Amerikaanse rivierkreeft
  • Waterteunisbloem

Meld een exoot

Ziet u ergens waterplanten of dieren waarvan u vermoedt dat het exoten zijn? Maak er melding van. Uw melding helpt ons om snel in actie te komen. Hoe eerder we erbij zijn, hoe kleiner de schade is die de exoot aanricht.

Meld een exoot