In opdracht van de provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is aannemer Boskalis in augustus gestart met het verbreden van het Ettenlandsch kanaal met 25 meter. We combineren in dit project water- én natuurdoelen.

Bij hevige neerslag kan door een breder kanaal meer water naar gemaal A.F. Stroink stromen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat het gemaal in korte tijd steeds vaker veel water uit het gebied Weerribben-Wieden te verwerken krijgt. WDODelta moet de pompcapaciteit dan optimaal in kunnen zetten. Bij droogte kunnen we met het bredere kanaal de peilen in de boezem en omliggende gebieden juist zo hoog mogelijk houden door water aan te voeren uit het IJsselmeer via het Vollenhovermeer. Met hogere peilen kunnen we ook bodemdaling voorkomen.

Waar?

Het Ettenlandsch kanaal ligt in natuurgebied De Wieden bij Vollenhove en verbindt het Vollenhovermeer met de Beulakerwijde. Het Vollenhovermeer mondt uit in het IJsselmeer.

Natura 2000

De Wieden is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Het Weerribben-Wieden gebied is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Nu en de komende jaren werken we eraan deze gebieden sterker te maken en te herstellen.

Wat doen we?

  • Verbreding kanaal met 25 meter. Voor een betere toe- en afvoer van het water.

  • Nieuw gemaal. Onderdeel van het project is de verplaatsing van het gemaal aan de Duinweg. Dit is inmiddels afgerond. Het nieuwe gemaal is belangrijk voor de aan- en afvoer van water richting het grote gemaal Stroink. We kunnen zo ook de waterstanden op de agrarische gronden ten zuiden van het Ettenlandsch kanaal blijven beheersen.

  • Nieuwe natuur. Er komt langs het kanaal een natuurzone voor otters en moerasvogels, zoals de roerdomp. Ook komt er aansluitend aan het kanaal een 30 meter brede rietzone voor de grote karekiet, waardoor een natuurvriendelijke verbinding tussen De Wieden en het Vollenhovermeer ontstaat. Hier is Natuurmonumenten straks de beheerder van.

Impact omgeving

Waar gewerkt wordt kunnen bewoners eventueel overlast ervaren. Aannemer Boskalis probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ze houden het grondtransport per as zoveel mogelijk binnen het werkterrein. Verreweg het meeste grondtransport gaat over het water met een duwboot en beunbak. Om de uitstoot van stikstof zo klein mogelijk te houden zet Boskalis een elektrische kraan in voor het graafwerk.

Wanneer

Aannemer Boskalis is in augustus 2023 begonnen met de grondwerkzaamheden voor de verbreding van het kanaal. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot de jaarwisseling.

Met wie?

De Provincie Overijssel(externe link) is opdrachtgever van het project, maar doet dit samen met Natuurmonumenten, gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland, LTO-Noord en WDODelta.

Meer weten?

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met Ed Maatman, technisch manager projectrealisatie.