Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, worden de waterpeilen aangepast. Er is een hoger waterpeil nodig, zodat de Natura2000-doelstellingen worden gehaald. Om werk met werk te maken, wordt tegelijkertijd het Ettenlandsch kanaal verbreed en kades weggehaald, verhoogd of nieuw aangelegd. We trekken hierin samen op met Provincie Overijssel. 

Het Natura2000-gebied van de Weerribben-Wieden wordt door de provincie uitgebreid met drie deelgebieden; Muggenbeet, Verbinding Vollenhovermeer-de Wieden en Duinweg-Leeuwte. Hiervoor is een hoger waterpeil nodig en wordt het watersysteem anders ingericht. De kades in de gebieden worden aangepast en gemaal Duinweg wordt verplaatst. Tegelijkertijd willen we de pompcapaciteit van gemaal Stroink in Vollenhove volledig kunnen benutten. Door het Ettenlandsch kanaal te verbreden, kan in tijden van veel neerslag meer water worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. 

Grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa

De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de bijzondere natuur zijn de Weerribben-Wieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Als één van de doelstellingen hiervoor wordt nieuwe natuur gerealiseerd in de deelgebieden Muggenbeet, Verbinding Wieden-Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte.