Els van Grol (54) wordt per 1 oktober 2023 de nieuwe secretaris-directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het algemeen bestuur stemde tijdens de algemene bestuursvergadering op dinsdag 27 juni unaniem in met haar benoeming.

Van Grol heeft een behoorlijke staat van dienst in de waterwereld. Zo werkte ze als directeur voor de projecten Sterke Lekdijk binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht. Tevens was ze plaatsvervangend secretaris-directeur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vervulde ze diverse functies bij Rijkswaterstaat, waaronder directeur in Noord-Nederland. In haar huidige baan is ze directeur Winning & Zuivering bij Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf van WDODelta: “Met Els krijgt ons waterschap een ervaren leider met bestuurlijke ervaring. We zien uit naar onze samenwerking.”

Els van Grol volgt huidig secretaris-directeur Eveline de Kruijk op. “We zijn Eveline zeer erkentelijk voor de solide fase waarin ze WDODelta, sinds de fusie in 2016, heeft gebracht. De organisatie is klaar voor de toekomst. Een verdere doorontwikkeling laat ze vanaf oktober over aan haar opvolgster Els van Grol”, aldus Schoonman.