Jurjan is al vier jaar werkzaam bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als waterschapsvakman onderhoudt hij sloten en watergangen. “Voor een goede aan- en afvoer van water is het belangrijk dat we sloten en watergangen schoonmaken.” In mei deed Jurjan voorwerk voor het maaiseizoen dat 1 juni van start is gegaan. Door voorwerk te doen, kunnen hij en zijn collega's makkelijker maaien. Hoe hij te werk gaat? In deze ‘drie vragen aan’ vertelt Jurjan meer over zijn werk.   

Waarom is onderhoud aan sloten en watergangen belangrijk? 

“Wij voeren slootonderhoud uit zodat het water goed door kan stromen. Ik verricht voorwerk door de schouwpaden met de rotorkopeg (aan de voorkant van de trekker) vlak te maken en opnieuw in te zaaien. Door dit voorwerk kunnen mijn collega’s en ik in het maaiseizoen met de maaihark goed over het talud en de bodem gaan. Ik rijd voorop en maai het eerste stuk, zodat de trekker die achter mij aankomt alles goed kan zien en het eerste maaisel kan opruimen.” 

Wat als het waterschap geen onderhoud uitvoert?  

“Als wij niet maaien, kan het gebeuren dat water niet (goed) kan stromen. Hierdoor gaat het op plekken ophopen en kan het overlast geven. Met name in droge perioden is het belangrijk dat er voldoende wateraanvoer is. Ook in natte tijden is maaien van belang. Bij veel regen kan het water dan juist wegstromen. Kortom: een goede aan- en afvoer is belangrijk, zodat het waterpeil op peil blijft en landerijen nat genoeg blijven. Iedereen heeft daar baat bij.’’ 

Hoe is jouw werk de afgelopen jaren veranderd? 

‘’We hebben recent een nieuwe trekker met maaiers aanschaft die het werk weer stiller en meer ergonomisch maakt. De nieuwe trekkers zijn voorzien van de nieuwste technieken en voldoen aan de strengste milieueisen. Ook op het gebied van motor(stok)zagen gaan we mee met de ontwikkelingen. We hebben sinds afgelopen winter enkele elektrische stokzagen in gebruik genomen.’’ 

Drie vragen aan  

Bij het waterschap werken zo’n 600 mensen, ieder met een eigen specialiteit. Benieuwd naar de andere collega’s en hun werkzaamheden? Lees hier de verhalen van de collega’s die Jurjan voorgingen. Ben je nieuwsgierig of werken bij het waterschap ook iets voor jou is? Bekijk dan onze vacatures.  

Dit interview is afgenomen in mei toen er voorbereidingen voor het maaiseizoen 2023 werden getroffen. Het maaiseizoen loopt van juni tot 15 november.