Op 16 juni kwamen collega’s van waterschappen, natuurorganisaties, rijksoverheden en ingenieursbureaus bij elkaar in Amerongen. Deze dag stond in het teken van het opstellen van een concept ontwikkelagenda om de uiteenlopende vragen rondom dijkversterkingen in natuurgebieden te bundelen.

We hebben elkaar beter leren kennen en vragen met elkaar gedeeld. Alle input hebben we verwerkt in de volgende thema’s; nature-based solutions, Natura2000 wet- en regelgeving, koppeling met maatschappelijke opgaven en integrale versterkingsprocessen. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor de verschillende oplossingsrichtingen om in de Community of Practice (CoP) te verkennen.

Amerongen is het startpunt van de Lekdijk in het versterkingsprogramma Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Projectmanager Freek Visser heeft ons meegenomen naar de Lekdijk en het aanliggende Natura2000-gebied. Daar vertelde hij over de versterkingsopgave en hoe er in dit project vorm wordt gegeven aan dijkversterkingen in natuurgebieden.

Het kernteam kijkt terug op een geslaagde CoP bijeenkomst, met veel enthousiasme en motivatie voor het verkennen van de opgaven en potentiële oplossingsrichtingen. In het najaar komen we weer bij elkaar om vervolg te geven aan de ontwikkelagenda.