Beëdiging Marion Degeling als fractievolger

Marion Degeling is afgelopen dinsdag 30 januari beëdigd als nieuwe fractievolger van de Partij voor de Dieren en volgt hiermee Marco van der Niet op. 

Anna van der Maas, algemeen bestuurslid namens de Partij voor de Dieren is blij dat Marion bereid is om haar kennis en ervaring in de zetten als fractievolger. Marion Degeling neemt haar ervaring als burgerlid bij de Provinciale Staten mee en zet zich op verschillende manieren al jarenlang in voor dierenwelzijn.