Tijdens de waterlessen maken leerlingen op een enthousiaste, actieve manier kennis met de taken van het waterschap. Ook leren de leerlingen bewuster met water en natuur om te gaan. Meer weten? Vraag het waterschap naar de mogelijkheden via lerenoverwater@wdodelta.nl.

Kerndoelen

Onze gastlessen, rondleidingen en excursies gaan over onderwerpen zoals waterveiligheid, klimaatverandering (verdroging en overstroming) en het zuiveren van afvalwater met oog voor milieu en duurzaamheid. Daardoor sluiten onze educatieve programma's aan op kerndoelen 39 en 48 van SLO. Kijk op deze website voor meer informatie.

Droppie Water

Droppie Water heeft een eigen website. Op deze site vind je spelletjes, weetjes en proefjes. Zo leer je meer over water. Er is ook een digitale lesmodule; Droppie Water in de klas. De lesmodule is gemaakt voor verschillende niveaus. Zo is er een les voor leerlingen uit groep 3 en 4, leerlingen uit groep 5 en 6 en voor leerlingen uit groep 7 en 8. Nieuwsgierig geworden? Kijk maar eens op www.droppiewater.nl.