Droppie Water in de klas is een digitale lesmodule over water voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. Leerlingen ontdekken op een speelse manier de wereld van water. Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? De digitale module is opgedeeld in twee delen; een lesmodule en spelletjes en weetjes.

Lesmodule groep 3 t/m 8

De kinderen maken m.b.v. de klikplaten, werkbladen, proefjes en games kennis met de wereld van het water. In de lesmodule vind je de handleiding en het (aanvullende) lesmateriaal.

Bekijk hier de lesmodule

Spelletjes en weetjes groep 1 t/m 8

Om spelenderwijs meer te leren over water is een spelletjeswebsite en spelletjesapp ontwikkeld. Op de klikplaten is allerlei informatie over water op te zoeken, ook informatie over de eigen buurt. De spelletjesapp (voor tablet) is voor kinderen van groep 1 t/m 4. De spelletjeswebsite is voor alle groepen van het basisonderwijs. Hier vind je informatie voor een spreekbeurt of een werkstuk, maar ook games, proefjes, filmpjes en een quiz.

Bekijk hier de spelletjeswebsite