Theo Scheper is op 29 maart 2023 beëdigd als algemeen bestuurslid voor de Partij voor de Dieren en heeft ervoor gekozen om met ingang van 30 januari 2024 verder te gaan als éénmansfractie genaamd Natuur en Omgeving (NEO).

Het aantal fracties in het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta komt hiermee op 11. Een volledig overzicht van alle fracties is hier te vinden.