De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Wob-verzoek. Op deze pagina leest u daar meer over.