Op maandag 20 juni fietsen meer dan 1200 wielrenners de ClimateClassic: een fietstocht van Breda naar Groningen om aandacht te vragen voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering. Met z’n allen vormen ze een kleurig lint dat over de NAP-nulmeterlijn van Nederland slingert. De waterschappen op de route doen mee met acht waterschapsestafetteteams, bestaande uit bestuursleden en medewerkers. Op elke waterschapsgrens geven zij het estafettestokje - een bidon met hun klimaatbeloftes - over aan het volgende team. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is van de partij.

Waterschappen hebben elke dag te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Denk aan perioden van langdurige droogte en extreme hoosbuien. De verwachting is dat die in de toekomst alleen nog maar vaker voorkomen. Dat heeft veel gevolgen voor steden, dorpen, het buitengebied en de dijken.  

De route die de deelnemers fietsen, is niet zomaar gekozen: hij volgt grotendeels de NAP-nulmeterlijn, die, als we doorgaan op de huidige weg, de nieuwe kustlijn wordt. Zonder de gemalen en dijken van de waterschappen zou dat overigens nu al het geval zijn. “Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn”, zei de Deltacommissaris onlangs. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering is echter niet genoeg. “We moeten met z’n allen ook de uitstoot van CO2 naar beneden brengen. Als waterschappen investeren we elk jaar miljoenen euro’s in grote projecten, zoals dijkversterkingen, en in het onderhoud van dijken, water, gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen. Door die schaalgrootte bieden we marktpartijen mogelijkheden om te verduurzamen en innovatieve oplossingen te zoeken. Emissieloos en circulair werken wordt zo de nieuwe standaard. Vanzelfsprekend is dit nog niet. Daarom laten we met deze waterschapsestafette graag zien hoe je door samen te werken verder komt.” 

“Geen Zwolle aan Zee"

De waterschappen op de route zetten elk hun eigen teams in. Waterschap Drents Overijsselse Delta fietst mee met een team dat naast medewerkers ook bestaat uit dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman en dagelijks bestuurslid Herman Odink. “We willen geen Zwolle aan Zee”, zegt Schoonman. “Ook wij zijn hard aan het werk om de klimaatsverandering voor te blijven. Het gaat natter, droger en heter worden en dit komt vaker voor, staat in het Deltaprogramma. Dit betekent dat wij onze dijken versterken, onder andere langs de IJssel, de Vecht en het Zwartewater, en dat wij alle ingrepen klimaatrobuust laten zijn door uit te gaan van de bodem en van waterstromen boven en onder de grond.” Mede-bestuurder Odink vult aan: “Door de klimaatverandering komt het steeds vaker voor dat we te veel of te weinig water hebben. Dan zien we water toch als een vijand, terwijl het ook een vriend kan zijn. Daarom probeer ik onderweg zeker ook te genieten van het water.”

Het team van WDODelta start de fietsroute bij de rode spoorbrug De Hanzeboog in Zwolle. Aan het einde van de rit draagt WDODelta het stokje over aan fietsers van Wetterskip Fryslan in Wateren. De ClimateClassic is een initiatief van Cycling4Climate dat fietsevenementen organiseert met als doel bewustwording rond de klimaatcrisis te vergroten en mensen op een leuke manier in beweging te brengen.

Meer informatie

*De foto van De Hanzeboog bij dit bericht is genomen vlak na de uitvoering van Ruimte voor de Rivier Zwolle in 2016.