Dit is een uitdrukking die we meestal bezigen als we van het ene jaar naar het andere gaan, maar ook in ons dijkversterkingsproject gaan we binnenkort een drempel over. In ons dijkversterking IJsseldijk Zwolle Olst staan we vlak voor de start van de daadwerkelijke Planuitwerkingsfase. 
De Verkenning is, zoals u weet, vorig jaar afgesloten met een voorkeursbesluit van het waterschapsbestuur.