Het Dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil graag in overleg over een leefomgeving die toekomstbestendig is ingericht. De directe aanleiding is heel veel water in de afgelopen maanden. Dit vraagt om duidelijke keuzes en de nodige investeringen, aldus het waterschapsbestuur in een uitnodiging naar de medeoverheden. Het bestuur ziet een ruimtelijke, complexe puzzel die samen met vele organisaties moet worden gelegd. 

Stadsgracht Zwolle december 2023
Stadsgracht Zwolle december 2023

Er was in de afgelopen weken en maanden heel veel water te zien! Het waterpeil van de Vecht heeft op sommige plekken niet zo hoog gestaan in 25 tot wel 75 jaar. Ook de Sallandse Weteringen waren vol en het water in de IJssel stond tegen de dijken. Tijdens het hoogwater in Drenthe heeft het waterschap vanaf november 2023 (met lagere waterpeilen), ruimte voor water kunnen realiseren. Hiermee is ernstige wateroverlast voorkomen. Extra waterbergingen hoefden niet ingezet te worden. Toch was er op diverse plekken in het gebied van ons waterschap wel sprake van ondergelopen weilanden, fietspaden, wegen en kelders. De schade is gelukkig in het algemeen beperkt gebleven. De genomen maatregelen in het waterbeheer van de afgelopen jaren hebben gewerkt. 

Toekomstbestendig waterbeheer

Het water vond en vindt zijn eigen weg. Nu is er te veel, straks is er mogelijk weer te weinig water. Het lijkt wel alsof we de klimaatverandering voor onze ogen zien gebeuren. Dit, terwijl de druk op de fysieke ruimte de komende tijd steeds verder toeneemt. Hoe gaan we de ruimte in onze regio efficiënt gebruiken en hoe kunnen we, nu en in de toekomst, het water de ruimte geven die het nodig heeft? Dit vraagt, wat het waterschapsbestuur betreft, om samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen én inwoners om de ruimte zo in te richten dat we ook in de toekomst kunnen wonen, werken en leven mét water. Gebiedsgerichte maatregelen en een robuust watersysteem zijn nodig, evenals overleg hierover.