Bekijk op deze pagina onze waterschapsverordening, beleidsregels voor vergunningverlening, onderhoudsverordening en leggers.

Wat zijn de waterschapsverordening, beleidsregels en  onderhoudsverordening?

In de waterschapsverordening:

  • staan regels die schade aan onder andere dijken en oevers voorkomen;
  • over het gebruik van grondwater en water uit sloten;
  • zijn kaarten bijgevoegd met de gebieden, dijken en wateren waarop de verschillende regels van toepassing zijn.

In de beleidsregels bij de waterschapsverordening staan regels voor de beoordeling van vergunningaanvragen. Voor die beoordeling staan ook ‘beoordelingsregels’ in afdeling 1.8 van de waterschapsverordening.

In de onderhoudsverordening (“Verordening onderhoud waterstaatswerken Waterschap Drents Overijsselse Delta”) staan regels:

  • die schade aan onder andere dijken en oevers voorkomen;
  • over onderhoud van onder andere dijken en wateren.

Deze regels zijn er voor de veiligheid in ons gebied: om overstromingen te voorkomen. Maar ook om het grondwater op peil te houden en om voldoende water in sloten te houden.

Gaat of wilt u iets doen bij of in de buurt van dijken en wateren? Of heeft u een huis, bedrijf of stuk grond dat aan een dijk of water ligt? Dan moet u zich aan de regels van de waterschapsverordening en onderhoudsverordening houden. Dit controleren wij. Soms kunt u een vergunning aanvragen. Soms is geen vergunning nodig. Dan gelden vaak de algemene regels in de waterschapsverordening, waarbij  nogal eens voorschriften van toepassing zijn. In een aantal gevallen moet u een melding doen. U kunt een vergunningscheck doen(externe link).

Voldoet u niet aan de regels? Dan bespreken we wat u daaraan moet doen. U krijgt daar ook de kans voor. Voldoet u daarna nog steeds niet aan de waterschapsverordening? Dan kunnen we handhavend optreden.

Waterschapsverordening, beleidsregels en onderhoudsverordening

Bekijk onze waterschapsverordening, beleidsregels voor vergunningverlening en onderhoudsverordening:

Wat is een legger?

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • De locatie van wateren en dijken;
  • De eisen (vorm, afmeting en constructie) waaraan deze wateren en dijken moeten voldoen;
  • Wie moet het onderhoud uitvoeren (als dit er niet staat, geldt de regeling in de onderhoudsverordening).

Leggers

Op de leggers staan beschermingszones en bij waterkeringen staat ook regelmatig een ‘profiel van vrije ruimte’. Die zijn echter allebei vervallen in de legger, op de grond van de Omgevingswet. Zowel de beschermingszones als profielen van vrije ruimte zijn ‘verhuisd’ naar kaarten bij de waterschapsverordening. 

Bekijk onze leggers:

Bekijk hier onze overzichtskaarten: