Tijdens de les 'Waterleerpad' combineer je theorie met praktijkonderzoek en varen op het water. Je gaat met een raft het water op om verschillende opdrachten uit te voeren. De verschillende waterproeven passen in de lessen natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en biologie.

Vakoverstijgend onderwijs

In dit praktische lesprogramma komen de vakken aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde samen. Tijdens de uitvoering van verschillende proeven, leren de leerlingen met elkaar samen te werken en maken zij kennis met het waterschap en de rol van water en natuur.

Doelgroep

Het Waterleerpad is geschikt voor leerlingen van de onderbouw van het vmbo, mavo, havo en vwo.

Aansluiting curriculum

In het praktische lesprogramma komen de vakken aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde samen.

Duur les

De totale les duurt ongeveer 3,5 tot 4 uur en wordt deels binnen en deels buiten uitgevoerd.

Aanvullende informatie

U kunt er ook voor kiezen om de presentatie zelf te geven. De presentatie krijgt u dan toegestuurd (duur ongeveer 1 lesuur). Op het water gaan de leerlingen in groepen van 10 onder begeleiding van een eigen docent met een raft het water op. Zij nemen zelf een koffer mee met materiaal om proeven te doen. We vragen een actieve bijdrage van de docent en begeleiding per 10 leerlingen. Voor vertrek is er een instructie over hoe je veilig het water op kunt. Het gebruik van een zwemvest is verplicht. Het doen van de waterproeven duurt ongeveer 2 uur.