Vanaf donderdagmiddag 21 december zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijwillige dijkwachters in om de dijken rondom de Kampereilanden te inspecteren. Aanleiding hiervoor is de hoge waterstanden en de storm Pia die het water opstuwt naar de IJssel richting Kampen. 

Dijkwachters inspecteren de dijken op eventuele kwetsbare plekken en schades. Omdat de eigen medewerkers van het waterschap volop in touw zijn met de intensievere dijkencontrole rondom de IJssel en de Vecht, zijn extra helpende handen nodig van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn opgeleid om te kunnen inspecteren. 

Het water bij de keringen rondom Kampereiland, Mandjeswaard, de Pieper en de Zuiderzeepolder staat hoger dan normaal en dat is zichtbaar. De vrijwillige dijkwachters brengen de komende dagen alle afwijkingen en schades in kaart, waardoor onze eigen dijkspecialisten zich vooral kunnen richten op analyse en het nemen van maatregelen. De situatie is vooralsnog goed beheersbaar. 

Vrijwillige dijkwachters

Het waterschap heeft ongeveer 1.000 kilometer dijken en kades in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm en hoogwater te kunnen inspecteren, staan de vrijwillige dijkwachters paraat. Deze mannen en vrouwen oefenen regelmatig, maar gaan nu tijdens storm Pia op pad.  

Meer informatie