Van Rijkswaterstaat (RWS) ontvingen wij dit nieuwsbericht. Langs de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek gaat RWS de komende jaren de ecologische waterkwaliteit verder verbeteren.  Dit gebeurt door het aanleggen van nevengeulen en natuurvriendelijke oevers, het plaatsen van rivierhout en het verbeteren van beekmondingen. De plannen worden uitgewerkt samen met Staatsbosbeheer, andere overheden, grondeigenaren en omwonenden.