Op zondag 5 november ontvingen medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een melding dat het water in de sloot langs de Schering in Genemuiden wit kleurde. Het witgekleurde water is vermoedelijk via de uitlaat van het regenwaterriool in de sloot terechtgekomen. Op dinsdag 7 november verwijdert het waterschap de damwand uit de sloot. 

Als er veel regen valt, stort het regenwaterriool overtollig water via een uitlaat in de sloot. Medewerkers van het waterschap hebben zondag de sloot afgedamd, waardoor het witte slootwater niet verder stroomt. Maandag worden werkzaamheden om het slootwater te reinigen indien nodig in gang gezet.

Op dinsdag 7 november wordt de damwand uit de sloot gehaald 

Schoon water

Het is belangrijk dat er ongebruikelijke stoffen niet via de regenwaterafvoer worden weggespoeld. Het waterschap vraagt inwoners en bedrijven dan ook op om goed op te letten wat er via het riool of regenwaterafvoer wegspoelt.

Bij een lozing van vervuild water, doet het waterschap altijd onderzoek naar de herkomst met betrokken partijen.