Wie langs het parkeerterrein van het PEC-stadion over de Boerendanserdijk rijdt, heeft het misschien al gezien. Er ligt schuim op het water van de Nieuwe Vecht en het ruikt er licht naar ijzer.

De schuimlaag wordt veroorzaakt door het storten van grondwater op het oppervlaktewater, zanddeeltjes in het grondwater en bacteriën in de Nieuwe Vecht. Dit is een natuurlijk verschijnsel. De ijzergeur komt door ijzeroer in het grondwater en de bacteriewerking. We verwachten dat de schuimlaag na vrijdag vanzelf weer verdwijnt.