In het IJsseldelta Programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Het programma bestaat uit 2 fasen: fase 1 is begin 2019 afgerond. Nu wordt gewerkt aan de tweede fase waarin naast waterveiligheid ook bereikbaarheid een aandachtspunt is.

Projectinformatie

Het zomerbed van de IJssel is over een lengte van 8 kilometer uitgebaggerd. Ten zuiden van Kampen is de hoogwatergeul Reevediep aangelegd om hoogwater op de IJssel soepeler te kunnen afvoeren. Ook zijn in vijf uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren. Bijna 400 hectare nieuwe natuur is gerealiseerd en er zijn nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd. Op het Reevediep kan straks worden gevaren. De gemeente Kampen wil het nieuwe dorp Reeve realiseren op en achter een klimaatbestendige dijk. Wilt u dit bijzondere project van dichtbij bekijken? Dat kan. Vul het aanvraagformulier in, dan kunnen we een leuke en leerzame excursie plannen.

Programma

Afhankelijk van uw wensen krijgt u een presentatie en/of een rondleiding per fiets, auto of kleine bus. Het vervoer moet u wel zelf regelen. Wij geven u graag tips voor fiets- of busvervoer. De groep kan maximaal uit 25 personen bestaan. Als u met meer mensen wilt komen dan maken we samen met u een programma op maat. De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur en is gratis. U kunt deze rondleiding reserveren van maandag tot en met vrijdag.

De IJsseldelta

De IJsseldelta is kwetsbaar voor overstromingen. Zeespiegelstijging en toename van de rivierafvoer vergroten in de toekomst deze risico's. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta geeft meer ruimte aan de IJssel om de waterveiligheid ook in de toekomst te kunnen borgen.

Rondleiding aanvragen

U kunt via onderstaande knop deze rondleiding aanvragen. Wij nemen daarna contact met u op. Wilt u alvast meer weten over het project, kijk dan op onze site de website van het IJsseldeltaprogramma.(externe link)

Rondleiding aanvragen