Groene daken, regentonnen en afgekoppelde regenpijpen: steeds meer inwoners in Drenthe vergroenen hun woonomgeving. Al een aantal jaren verstrekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) subsidie aan inwoners die zogeheten klimaat adaptieve maatregelen nemen in hun woonomgeving. Van de 103.000 euro die beschikbaar is voor inwoners van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel en Midden-Drenthe, is voor dit jaar nog ruim 80.000 euro beschikbaar. 

Hans Wijnen, dagelijks bestuurslid WDODelta: “Samen met buren, vrienden of kennissen kunt u veel aanpassen in en rondom uw huis. Door samen kleine stapjes te zetten, maken we gezamenlijk een flinke stap door ons aan te passen aan het veranderde klimaat. Wellicht nog leuker en niet onbelangrijk, het kan ook een flinke energiebesparing en dus minder kosten opleveren. De subsidieregeling is niet alleen voor particulieren. Ik roep ook scholen, bedrijven en verenigingen op om te kijken naar waar zij kunnen vergroenen.”

“Een grote boom is 10 airco’s” 

WDODelta biedt al enkele jaren de subsidieregeling Klimaat Actief! aan om inwoners, scholen en bedrijven te stimuleren hun omgeving te vergroenen. De provincie Drenthe heeft het totale budget versterkt met 50.000 euro. “We zien de weersomstandigheden voor onze ogen extremer worden. Het wordt droger en heter, ook in de steden. Tegelijkertijd zien we vaker hevige regen voorbij komen. Samen met gemeenten en provincies kijken we naar knelpunten en oplossingen waar we water langer kunnen vasthouden of juist moeten afvoeren”, zegt Wijnen. ”Ook inwoners kunnen hierbij helpen door in hun eigen omgeving maatregelen te nemen. Hoe meer regenwater de grond in zakt, hoe minder droog de tuin is en hoe minder het riool wordt belast. En hoe meer groen in de tuin, hoe meer verkoeling je krijgt. Wist u dat het planten van een grote boom het effect heeft van 10 airco’s? En het gebruikt géén stroom, een mooie win-win oplossing.”

Groene daken en schoolpleinen, maar er kan meer!

Net als voorgaande jaren blijft het aanleggen van groene daken op huizen, schuren en carports de koploper. Deze aanvraag ontvangt het waterschap het meeste. Zowel voor woningen als voor schoolgebouwen. Maar er is meer mogelijk. Denk aan het plaatsen van infiltratiekratten in de tuin, het aanleggen van een grindpad of waterdoorlatende bestrating. De Drentse aanvragen kwamen dit jaar tot nu toe vanuit de gemeenten Meppel, Hoogeveen en De Wolden. 

Op is op

Vorig jaar was de subsidie voor Drenthe bijna op. Wijnen: “Dit jaar zien we dat er minder aanvragen binnen komen. Dat is jammer, want het geld is specifiek gereserveerd om samen met elkaar leuke en mooie stappen te zetten. De boodschap is dan ook om aanvragen voor dit jaar nog snel in te dienen. Via wdodelta.nl/klimaatactief houden we wekelijks bij wat de tussenstand is.” 

Subsidieregeling Klimaat Actief!

In Nederland hebben we leren leven met water. Dat doen we nog iedere dag. Maar het klimaat verandert snel en dus verandert het waterschap mee. WDODelta neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan én om goed met de gevolgen om te gaan. Het waterschap gaat eenvoudig gezegd niet over de grond van inwoners. Met de subsidie Klimaat Actief! stimuleert WDODelta hen wel om de eigen woonomgeving weersbestendig te maken.