Naast de digitale legger Oppervlaktewaterlichamen zijn er ook originele vastgestelde overzichtskaarten.