Ons klimaat verandert. Daardoor wordt het weer extremer. Soms regent het veel in een korte tijd of soms zijn er juist lange droge periodes. In dit gebied was er veel wateroverlast na extreme regenval. Daarom hebben we maatregelen genomen om deze wateroverlast in de toekomst te kunnen voorkomen. 

Waar?

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden-Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. Het gaat om ongeveer 4.650 ha. Er is vooral landbouw en natuur. ln het gebied liggen ook de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge.

Water parkeren

Het brongebied Oude Diep heeft ruim 20 hectare aan waterberging gekregen. Dit zijn ongeveer 30 voetbalvelden. In deze waterbergingen slaat het waterschap bij veel regen tijdelijk water op en gaat het daarmee wateroverlast tegen. De waterbergingen Hamslag en Binnenveld kunnen samen tot 70.000 m3 water parkeren. Dit zijn ongeveer 28 olympische zwembaden. 

De afgegraven oevers in het Oude Diep bieden ook extra ruimte voor water. Doordat het waterschap deze oevers minder vaak maait, gaan er veel planten groeien. Hierdoor is er extra leefgebied voor vissen, vogels en kleine waterdiertjes. Dit alles helpt in het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook zijn de stuwen in dit gebied vispasseerbaar gemaakt. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand. Een goede visstand hoort bij een gezond ecosysteem in en rond het water. Op deze manier combineert WDODelta het tegengaan van wateroverlast met het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied.

Oplevering Brongebied

Hans Pereboom (dagelijks bestuurslid WDODelta): “We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe systeem voldoet als er veel regen in één keer valt. Naast functioneel is het ook erg mooi geworden: de zwerfkeien hebben een mooie plek gekregen, er zwemmen zwanen rond én het water wordt opgevangen in bergingen. En mochten de agrariërs toch nog overlast ervaren, dan weten ze het waterschap te vinden.”

Het waterschap heeft een bankje en een laadstation voor elektrische fietsen geplaatst bij de kruising Oude Diep/Linthorst Homankanaal. Samen met stichting Het Drentse Landschap werd ook een  informatiebord geplaatst over het gebied. Landbouwer (en tevens voorzitter van de klankbordgroep) Henk de Weerd had de eer om samen met Sonja van der Meer (directeur Het Drentse Landschap) en Henk Jumelet (gedeputeerde Provincie Overijssel) het bord te onthullen. Hiervan, en van het gebied, is een video gemaakt.

Met wie?

  • Dit project kreeg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 
Brede kijk op het Oude Diep