In het gebied Oude Diep Midden-Drenthe hebben we een krachtig watersysteem. Dat zorgt ervoor dat:

 • Het buitenwater van hoge kwaliteit is;
 • Meer water opgevangen kan worden als het vaak regent;
 • Water vastgehouden kan worden bij droogte.

Het systeem is aan vernieuwing toe. Zodat het ook aan de nieuwste regels voldoet. En we willen het beeksysteem in het Oude Diep herstellen.

Waar?

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden-Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. Het gaat om ongeveer 4.650 ha. Er is vooral landbouw en natuur. ln het gebied liggen ook de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge.

Wat doen we?

We lossen de grootste knelpunten van het watersysteem op:

 • We maken de hoofdsloot breder, over een lengte van 13 km. Dit doen we zodat er meer water opgevangen kan worden, en om de natuur de ruimte te geven.
 • We leggen waterbergingen aan om meer water op te kunnen slaan.
 • We maken grond die te laag ligt hoger.
 • We vergroten duikers zodat het water beter door kan stromen.
 • We verruimen verschillende haakse bochten in hoofdsloten.
 • We automatiseren een van de stuwen.
 • We zetten drainagesystemen in natuurgebieden stil.
 • We zorgen bij 4 stuwen dat vissen erlangs kunnen.

Als het project klaar is, voldoet het gebied aan de Europese eisen en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De klimaatverandering tot 2050 kunnen we hiermee echter nog niet volledig opvangen.

Wanneer?

Dit project is gestart in 2018, en moet afgerond zijn in 2021.

 • Volg dit project op uw telefoon of tablet: download de gratis app Waterwerk (Android | iOS ). In de app kunt u ook vragen stellen en uw mening geven.

Met wie?

 • Aan dit project werken we samen met de combinatie NTP en Van Reel. Zij voeren het werk voor ons uit. 
 • Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met:

U kunt ook contact opnemen met NTP/Van Reel:

,
Brede kijk op het Oude Diep

Heeft u gevonden wat u zocht?