In het gebied Oude Diep Midden-Drenthe hebben we een krachtig watersysteem. Dat zorgt ervoor dat:

  • Het buitenwater van hoge kwaliteit is;
  • Meer water opgevangen kan worden als het vaak regent;
  • Water vastgehouden kan worden bij droogte.

Het systeem is aan vernieuwing toe. Zodat het ook aan de nieuwste regels voldoet. En we willen het beeksysteem in het Oude Diep herstellen.

Brede kijk op het Oude Diep