Waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen nodigen bewoners langs de Vecht en andere belangstellenden uit voor de online masterclass ‘Van de druppel naar de Vecht’ op donderdagavond 3 februari van 20.00 tot 21.30 uur. 

Tijdens de online masterclass vertelt onderzoeker Perry de Louw van onderzoeksinstituut Deltares meer over de weg die een waterdruppel naar de Vecht aflegt. Hoe werkt de kringloop van water en waar komt het water uit de Vecht vandaan? Hoe werkt zo’n systeem met neerslag, verdamping, grondwater en afvoer naar de Vecht?

Daarbij kijkt hij naar de dagelijkse praktijk én naar de zeldzame situaties met zeer extreem veel regen en hoge waterstanden. Welke mogelijke oplossingen zijn er om te werken aan een klimaatbestendig Vecht-gebied dat flexibel kan omgaan met droge en natte periodes? Ook staat één van de medewerkers van het project Veilige Vecht stil bij de relatie tussen een klimaatbestendiger Vecht-gebied en de dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle. Tijdens de masterclass is ook alle ruimte om vragen te stellen.  

Aanmelden 

Via veiligevecht.wdodelta.nl meldt u zich aan.

Meer informatie