Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilige dijken in uw omgeving. Zo’n 7,5 kilometer dijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en Zwartewater voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Om Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat het waterschap vanaf 2022 aan de slag met deze dijkversterking. In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over de voorbereidende werkzaamheden, blikken we vooruit en delen we de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek.

Duiten in de dijk

Misschien heb je het al voorbij zien komen. Eind mei is er een munt (ook wel een duit) uit 1639 gevonden in de Holtenbroekerdijk in Zwolle. Op dat moment werden er verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de dijkversterking. Waaronder een archeologisch onderzoek bij Wijkboerderij de Klooienberg. “Uit het onderzoek blijkt dat de dijk in ieder geval teruggaat tot de 17e eeuw. Dat halen we uit de vondst van aardewerk en een munt, een zogenaamde duit, van Zwolle uit 1639”, laat Michael Klomp, archeoloog van de gemeente Zwolle, weten. In dit artikel lees je er meer over.

Een afbeelding van de 2 gevonden munten

Animatie wensen en ideeën

Veel Holtenbroekers hebben wensen en ideeën aangedragen over hoe we dijk niet alleen veiliger, maar ook mooier en leuker kunnen maken. We zijn bezig om deze een plek te geven in het dijkontwerp. Eind september is het Definitief Ontwerp klaar en komen we dat presenteren en toelichten in de wijk. Dan vertellen we ook over de ideeën en wensen. Wil je al weten welke wensen en ideeën uitgevoerd worden? Bekijk dan de animatie die we over de ideeën hebben gemaakt! Van een mooie ontmoetingsplek op de dijk tot sportbankjes, er is voor ieder wat wils.

screenshot uit de video. Op de afbeelding zie je een animatie van een informatiebord op de dijk

Resultaten tevredenheidsonderzoek

Het afgelopen jaar heeft Dijkteam Zwolle voor de dijkversterking ‘Stadsdijken Zwolle’ met verschillende partijen samengewerkt. Wat vonden deze partijen van de samenwerking? Om daar achter te komen hielden wij een tevredenheidsonderzoek. Met trots kunnen we zeggen dat er veel reacties zijn binnengekomen!

Bewoners en anderen die we betrekken bij de dijkversterking vinden dat we ze goed op de hoogte houden, en ook vaak genoeg. Ook blijkt de kwaliteit van  bijvoorbeeld de ontwerptekeningen van het juiste niveau te zijn. Uit de resultaten komt ook naar voren dat men genoeg mogelijkheden heeft gehad om wensen en ideeën in te brengen en dat de samenwerking met het Dijkteam Zwolle als positief wordt ervaren. We kregen ook terug dat het belangrijk gevonden wordt om in gesprek met elkaar te blijven over de voortgang van het project en hoe de samenwerking verloopt. Daar gaan we meer aandacht aan besteden. Dank aan iedereen die mee heeft gewerkt aan het tevredenheidsonderzoek. We verwachten later dit jaar een soortgelijk tevredenheidsonderzoek uit te voeren.