U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met de gedraging of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de Informatie Beheer Groep.

Nationale Ombudsman
De betrokken persoon of dienst krijgt de kans fouten te herstellen. Doel van de klachtenbehandeling is immers dat het waterschap leert van zijn fouten. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Deze is dagelijks telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via het gratis nummer 0800-3355555. U kunt bij de Nationale Ombudsman klachten indienen die aan zes voorwaarden voldoen:

  • De klacht gaat over de overheid;
  • De klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels;
  • De klacht gaat niet over de uitspraak van een rechter;
  • U heeft geen mogelijkheid (gehad) om bezwaar of beroep in te stellen;
  • Uw probleem speelde korter dan een jaar geleden;
  • U heeft al geklaagd bij de overheidsinstantie zelf.

Heeft u gevonden wat u zocht?