Wat als ik afvalwater wil lozen in oppervlaktewater, riolering of in de bodem? Lees hier of u een melding moet doen en waar u die melding moet doen.