Op verzoek van Staatsbosbeheer verlaagt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de komende jaren het waterpeil in natuurgebied Wetering Oost. Dat is nodig, omdat door vraat van ganzen planten verdwijnen. Door tijdelijk het waterpeil te verlagen, worden minder ganzen verwacht. Daardoor kan de groei van planten, zoals riet en lisdodden, zich herstellen en uitbreiden. Staatsbosbeheer houdt samen met het waterschap de ontwikkeling nauwkeurig in de gaten. Het natuurgebied blijft te allen tijde inzetbaar voor opvang van water.