Bekijk op deze pagina onze keur en leggers. Ook leggen we uit wat dat precies zijn en waarom ze er zijn.

Wat is de keur?

In de waterschapskeur staan regels:

  • die schade aan onder andere dijken en oevers voorkomen;
  • voor onderhoud van onder andere sloten, beken en rivieren;
  • over het gebruik van grondwater en water uit sloten.

Deze regels zijn er voor de veiligheid in ons gebied: om overstromingen te voorkomen. Maar ook om het grondwater op peil te houden en om voldoende water in sloten te houden.

Gaat of wilt u iets doen bij dijken en wateren? Of heeft u een huis, bedrijf of stuk grond dat aan een dijk of water ligt? Dan moet u zich aan de regels uit de keur houden. Dit controleren wij. Soms kunt u een vergunning aanvragen. Soms is geen vergunning nodig. Dan geldt een vrijstelling op grond van de algemene regels bij de keur. Bij sommige vrijstellingen moet u een melding doen. 

Voldoet u niet aan de regels? Dan bespreken we wat u daaraan moet doen. U krijgt daar ook de kans voor. Voldoet u daarna nog steeds niet aan de keur? Dan kunnen we een boete opleggen of berekenen wij de kosten voor de werkzaamheden die u had moeten doen.

Wat is een legger?

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • De locatie van wateren en dijken;
  • De eisen (vorm, afmeting en constructie) waaraan deze wateren en dijken moeten voldoen;
  • De gebieden langs wateren en dijken om deze te beschermen;
  • De ruimte die we rond de dijken reserveren voor toekomstige dijkversterkingen;
  • Wie moet het onderhoud uitvoeren (als dit er niet staat, geldt de keur.).

Leggers

Bekijk onze leggers:

Bekijk hier onze overzichtskaarten:

Wilt u iets doen in een gebied op een legger? Dan moet u zich houden aan de regels van onze keur. Soms moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

Wat is het verschil tussen een keur en een legger?

Het verschil tussen een keur en legger is als volgt:

  • De keur bevat de regels voor wateren en waterkeringen (tegen schade en voor onderhoud);
  • Op een legger staan de wateren en waterkeringen waar die regels voor gelden en wie ze moeten onderhouden.