We hebben een concept-gebiedsvisie ontwikkelt voor het landelijk gebied tussen Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Hasselt, het gebied rond Hessenpoort, ten noorden van de Vecht. Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 3 april gaan we deze visie presenteren. We willen u dan informeren en u bent in de gelegenheid vragen te stellen.

Waarom een gebiedsvisie? 

Uitbreiding van het industrieterrein Hessenpoort, het plaatsen van windmolens, woningbouw, mogelijk een railterminal, veranderingen in de landbouw en zoveel meer... Er komt veel af op inwoners, ondernemers en gebruikers in het landelijk gebied ten noorden van de Vecht. Dit heeft invloed op de leefbaarheid. Het gebied valt binnen vier gemeenten: Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland. Deze overheden, en ook de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta, maken hier hun afwegingen. 

Er is behoefte aan een overkoepelende ruimtelijke gebiedsvisie voor het gebied. Zes bewoners- en belangenorganisaties hebben in 2022 aan de overheden gevraagd de regie op de ontwikkeling van het gebied te nemen én om daarbij de bewoners, ondernemers en gebruikers meteen te betrekken. 

Vragen en meer informatie

De inloopbijeenkomst vindt plaats in Kulturhus De Spil, Koningin Julianalaan 10 te Nieuwleusen van 19.00 tot 22.00 uur. Medewerkers van de gemeenten, de provincie en het waterschap zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de inloopbijeenkomst is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen, de koffie staat klaar!

Kunt u op 3 april niet aanwezig zijn, maar heeft u wel vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met regiocoördinator Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen via gerritpieterroetertsteenbruggen@​wdodelta.nl of 088 - 2331200