Op de rioolwaterzuivering in Zwolle testen we een trommelzeef in de slibontwateringsinstallatie. De trommelzeef is geplaatst in de centraatlijn, waar het centraat geschikt gemaakt wordt om het aan de Anammoxreactor toe te voegen. Bij het testen komt veel techniek kijken. Vier vragen aan technisch specialist Marc, die de proef samen met beheerders Peter en Huub uitvoert. 

Wat is een SOI?

Na het zuiveren van afvalwater blijft er een behoorlijke hoeveelheid zuiveringsslib over, een restproduct. Het afvoeren van slib is kostbaar, daarom is het belangrijk om het volume te reduceren. Dit doen we door zoveel mogelijk water uit het slib te halen. Het ontwateren van slib gebeurt mede op een slibontwateringsinstallatie (SOI) . Dat kan op verschillende manieren. Op onze rioolwaterzuivering in Zwolle maken we gebruik van twee centrifuges. Door de centrifugale krachten van de draaiende trommel drukt het slib tegen de wand van de trommel, het slib wordt daardoor gescheiden van het water. 

Wat doet een trommelzeef precies?

Een trommelzeef is simpel gezegd een RVS-bak waarin een horizontale trommel met filters draait. Het centraat, wat uit de centrifuges komt, wordt aan de binnenkant van de trommel ingebracht. Hier gaat het centraat door de filters heen en daarbij blijven kleine deeltjes in het filter achter. Na verloop van tijd raakt het filter verzadigd en stijgt het niveau van het centraat. Als het water in de trommel de sensor raakt, gaat de trommel draaien en wordt het filter met hoge druk jets schoongespoeld. De vaste deeltjes worden met het spoelwater opgevangen in een aparte bak met filterzak. Het water verdwijnt door de filterzak en de vaste deeltjes blijven in de zak achter. Door de zak goed te drogen krijgen we een goed beeld hoeveel deeltjes er worden opgevangen. 

Waarom doen we deze proef?

Op de SOI in Zwolle maken we gebruik van een Anammoxreactor om zoveel mogelijk stikstof uit het centraat van de slibcentrifuges te halen. Met een kettingrooster halen we grove bestanddelen uit het centraat, voordat het centraat naar de Anammoxreactor wordt geleid. Het doel van deze proef is om zoveel mogelijk anorganische stoffen uit het centraat van de slibcentrifuges te halen. Denk bijvoorbeeld aan kleine plastic deeltjes. Door die er van tevoren uit te halen, willen we voorkomen dat anorganische stoffen ophopen in de Anammoxreactor en accumuleren in de rest van de installaties tegengaan.

We voeren deze proef uit op schaal, om de ontwerpgrondslagen voor de volledige installatie vast te stellen, zodat we onder wisselende omstandigheden voldoende rendement behalen. Dit om in de toekomst een betrouwbaar en bedrijfszekere installatie neer te zetten die weinig onderhoud nodig heeft.

  Wat hopen we dat er uit de proef komt?

  We hopen antwoorden te krijgen op de volgende vragen:

  • De filters in de trommelzeef kunnen variëren in maaswijdte, we testen met maaswijdtes van 100-300 micron. Welke is voor ons het meest geschikt? Dat wil zeggen: welk filter kan een grote hydraulische belasting aan en haalt daarbij toch een grote hoeveelheid anorganisch materiaal uit het centraat. Wat is het rendement?
  • Welke oppervlaktebelasting is er haalbaar met deze trommelzeef? (Uitgedrukt in kubieke meters per uur)
  • Wat is het waterverbruik welke nodig is om de filters weer schoon te spoelen?
  • Hoeveel droge stof wordt er door de trommelzeef afgevangen?