Waterschap Drents Overijsselse Delta werkte het afgelopen jaar hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit en aan het verbeteren van aan- en afvoeren van water in de Soestwetering en de Breebroeksleiding, rondom Okkenbroek/Lettele. Hiervoor werd het gebied grotendeels opnieuw ingericht. Eind oktober 2022 ging de eerste schop in de grond en nu zijn de werkzaamheden afgerond. 

10 voetbalvelden waterberging

Nicole Koks (dagelijks bestuurslid WDODelta): “In de twee weteringen hebben we zes stuwen vispasseerbaar gemaakt en zijn er 55 visschotten geplaatst. Zo kunnen vissen beter het hoogteverschil overbruggen en heen en weer zwemmen. Ook hebben we visvriendelijke en peil-regulerende stuwen en inlaten aangelegd. Daarnaast legden we natuurvriendelijke oevers aan. Dat is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Maar ook voor de waterkwaliteit. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de kwaliteit van het water. Tot slot is er ruim vijf hectare aan waterbergingen aangelegd. Dit zijn tien voetbalvelden! En we hebben de twee weteringen gebaggerd. Zo zijn we beter voorbereid op teveel of te weinig water, waardoor we risico’s op wateroverlast of droogte beter kunnen bevechten.”

Het projectgebied

De Soestwetering en de Breebroeksleiding liggen beiden in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer. De Soestwetering Bovenloop heeft een lengte van circa negen kilometer. De wetering ligt  in de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer, net ten noorden van Lettele. De Breebroeksleiding heeft een lengte van circa drie kilometer en ligt  in de gemeente Deventer, ten noorden van de Soestwetering en ten westen van Okkenbroek.

Voor de afronding van het project plaatste Waterschap Drents Overijsselse Delta een informatiebord  over het gebied. Nicole Koks had samen met Jurgen Vosman (omwonende Soestwetering) en Paul Penning (omgevingsmanager WDODelta) de eer om het bord te onthullen.

Dit project kreeg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.