Als één van de partners van het nieuwe Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten ondertekende ook Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het convenant voor deelname aan dit netwerk. Het zetten van de handtekening gebeurde tijdens het congres ‘Zorg(en) om water’ in Zeegse (Drenthe). Dit congres was de aftrap van een langdurige samenwerking om de hoeveelheid medicijnresten in buitenwater in Noord-Nederland te verminderen.