Inwoners en bedrijven gebruiken water op allerlei manieren. Denk aan varen op het water, wonen aan het water, water om machines te koelen en natuurlijk het drinken van water. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor ons allemaal. In Nederland zijn afspraken gemaakt om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan. Het waterschap draagt zorg voor het naleven van die afspraken.