De restauratie en renovatie van het bijzondere monumentale (1937!) gemaal Halfweg in Giethoorn is afgrond. Het gemaal is weer klaar voor de toekomst. Met het nieuwe gemaal kan het waterschap sneller en beter reageren op verschillende weersomstandigheden. Zodat wateroverlast of watertekorten minder een probleem vormen. In de video, met dronebeelden van het gemaal, wordt er meer over het project verteld.

De grondige opknapbeurt van gemaal Halfweg is, samen met de renovaties van gemaal Giethoorn en de gemalen Gelderingen en Wetering Oost, het sluitstuk van een nieuw gebiedsbeheerplan voor de polders rond Scheerwolde. Een gebied van 4.600 hectare groot. Het waterschap kan nu het peilbeheer in deze polder, dankzij de aanpassingen aan de vier omliggende gemalen, flexibel regelen. Droge voeten dus in de polders rond Scheerwolde!

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 363 gemalen en 1.972 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Meer informatie