Provincie Gelderland heeft bodem- en wateronderzoek uitgevoerd rondom een boerderij in Noordeinde, omdat daar veel koeien zijn gestorven door een onverklaarbare oorzaak. De resultaten laten zien dat de omgeving niet een verontreinigingsbron bevat die tot de dood van het vee heeft geleid.

Onverklaarbaar

De situatie van het boerenbedrijf is ernstig en de oorzaak van de koeiensterfte blijft op dit moment onverklaarbaar. Gedeputeerde Ans Mol: “We hebben begrip voor de zeer ingewikkelde en verdrietige situatie. De dood van zoveel dieren heeft een enorme impact. Daarom hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en vanuit onze rol meegezocht naar een verklaring voor deze koeiensterfte. Er is nu niets zorgwekkends aangetroffen. Daarmee sluiten we dit onderzoek in de omgeving af. Wij blijven in contact met de boer.” 

Breed onderzoek

Provincie Gelderland heeft in augustus en september 2023 een grootschalig bodem- en wateronderzoek uitgevoerd, rondom een boerderij in Noordeinde, omdat daar veel koeien zijn gestorven door een onverklaarbare oorzaak.  Hierbij zijn de sloten, waterbodem en oevers, grond en grondwater en de aangelegde dijk bij het Overijsselse Reevediep uitgebreid onderzocht. De onderzoekers hebben de bodem en het water geanalyseerd op veel stoffen, zoals PFAS en dioxines. Ook is onderzoek gedaan naar mogelijke drugsdumpingen in de aanwezige sloten. De GGD, een veterinair expert en een expert milieukwaliteit en voedselveiligheid van de Wageningen Universiteit (WUR) hebben de resultaten van het onderzoek bekeken.

Geen verontreinigingsbron in dijk en omgeving

Uit het onderzoek blijkt dat er in de dijk en omgeving van de boerderij geen verontreinigingsbron is aangetroffen die heeft geleid tot de koeiensterfte. Het onderzoek toont aan dat er geen thermisch gereinigde grond aanwezig is in de dijk. Op enkele plekken in de bodem naast de dijk en in enkele sloten zijn verhoogde gehalten aan van nature in de bodem aanwezige stoffen gemeten. Experts zeggen dat de gemeten hoeveelheid te weinig is om een verband te leggen met de koeiensterfte. De GGD oordeelt dat er geen aanleiding is tot zorg over gezondheidsrisico’s voor omwonenden van de boerderij.

De betrokken boer is op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek. Ook is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geïnformeerd over het onderzoeksrapport. Binnenkort wordt een informatiebijeenkomst voor omwonenden gehouden.

Samenwerking overheden

De omgeving van de boerderij in Noordeinde ligt zowel in de provincie Gelderland als in de provincie Overijssel. Daarom zijn naast de provincies ook de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe betrokken alsook de gemeenten Kampen en Oldebroek. Rijkswaterstaat heeft de dijk aangelegd en is daarom ook een samenwerkingspartner. Alle overheden trokken zich het lot van de boer aan en besloten om gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijke verontreinigingsbronnen in de omgeving. Dat onderzoek is nu afgerond.