Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Het stormseizoen is begonnen en daarmee is het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) afgelopen. Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat van de dijk beschermd.

In het stormseizoen is de kans op storm en hoogwater het hoogst. Een stevige dijkbekleding is dan belangrijk. De wortels van gras en de planten houden de grond stevig bij elkaar. De grasmat werkt als een beschermende laag voor onze dijken in tijden van hoogwater. Om de grasmat extra te beschermen, mag daarom vee niet meer op de dijken grazen. In het voorjaar van 2024 mogen de schapen weer terug op de dijk.

Belang van sterke dijken

Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe beter de dijken worden onderhouden, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden.